احساس درد در ناحیه پایین کمر ، درد مهره ها و دیسک کمر از جمله بیماری های شایعی است که اغلب افراد چه پیر و چه جوان را درگیر کرده است. صدمه به دیسک کمر انواع مختلفی دارد...