دکتر رادنوش پشم فروش

دکتر رادنوش پشم فروش

09362739676 جزئیات پزشک نام پزشک دکتر رادنوش پشم فروش متخصص مغزو اعصاب نورولوژیست تحصیلات تحصیل در دانشگاه تهران محل اقامت تهران شبکه های اجتماعی بیوگرافی پزشک :     بیوگرافی دکتر رادنوش پشم فروش: دارای بورد تخصصی بیماری های مغز…

دکتر دامون آزاد

دکتر دامون آزاد

09362739676 جزئیات شخصی نام پزشک دکتر دامون آزاد تخصص فلوشیپ فوق تخصصی درد تحصیلات تحصیل در دانشگاه تهران محل اقامت تهران شبکه های اجتماعی بیوگرافی پزشک   دکتر دامون ازاد : فارق التحصیل از دانشگاه تهران سابقه بیش از ۱۵…

دکتر رضا سنجری

دکتر رضا سنجری

09362739676 جزئیات شخصی نام پزشک دکتر رضا سنجری تخصص جراح مغزو اعصاب و ستون فقرات تحصیلات تحصیل در دانشگاه تهران محل اقامت تهران شبکه های اجتماعی دکتر رضا سنجری : دکتر رضا سنجری جراح مغزو اعصاب و ستون فقرات فارق…

دکتر نسیم کاظمی

دکتر نسیم کاظمی

09362739676 جزئیات پزشک نام پزشک دکتر نسیم کاظمی تخصص نورولوژیست تحصیلات تحصیل در دانشگاه تهران محل اقامت تهران شبکه های اجتماعی بیوگرافی شخصی

دکترمصطفی سلیمانی

دکترمصطفی سلیمانی

09362739676 جزئیات پزشک دکتر مصطفی سلیمانی دکترمصطفی سلیمانی تخصص فیزیوتراپیست تحصیلات تحصیل در دانشگاه تهران محل اقامت تهران بیوگرافی شخصی بیوگرافی دکتر مصطفی سلیمانی : فیزیوتراپی جام جهانی هلند تیم ۷ نفره رئیس گروه پزشکی تیم فوتبال پاس تهران رئیس…