جزئیات پزشک
نام پزشک دکتر نسیم کاظمی
تخصص نورولوژیست
تحصیلات
تحصیل در دانشگاه تهران
محل اقامت تهران

شبکه های اجتماعی

بیوگرافی شخصی