همه چیز در مورد تشنج تشنج یک رویداد غیرطبیعی مغز می باشد که در آن فعالیت سلول های عصبی مختل شده و باعث منقبض و اسپاسم شدن عضلات می شود به گونه ای که حرکات ناگهانی، خشن...