جراحی تومور مغزی
تومور مغزی و راه های درمان آن

تومور مغزی و راه های درمان آن

تومور مغزی و راه های درمان آن همه ما با شنیدن اسم تومور مغزی وحشت زده و نگران می شویم به حدی که ممکن است روحیه و انرژی لازم برای مبارزه و درمان این بیماری را از دست...

شایع ترین علائم تومور مغزی

شایع ترین علائم تومور مغزی

تومور مغزی تومور مغزی، توده ای است از سلول های غیر طبیعی که در مغز و یا نخاع رشد می کنند. بسیاری از تومورهای مغزی می توانند عملکرد مغز را مختل کنند. در حالی که برخی...

Call Now Button